Wet vervoer gevaarlijke stoffen

De wet vervoer gevaarlijke stoffen is in 1995 ontstaan en houdt in dat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Verder heeft de wet als doelstelling dat bij het transport van gevaarlijke stoffen de kans op hinder en/ of schade bij mensen, dieren en het milieu zo klein mogelijk gehouden dient te worden. Wat dit in de praktijk voor uw bedrijf betekent kan op zich heel ingewikkeld zijn. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er namelijk altijd risico’s en die risico’s dient u af te dekken en proberen te minimaliseren. Dit teneinde de kans op een ongeluk te voorkomen.

deniosMilieu en veiligheid

In de wet vervoer gevaarlijke stoffen staan veel bepalingen en regels. Regels ten aanzien van het transport zelf, maar er wordt ook gelet op de manier van laden en lossen, het vervoer zelf, bijvoorbeeld via het spoor, per boot of vrachtwagen en bepalingen over het laten liggen of staan van een gevaarlijke stof in het vervoermiddel. Is deze materie te ingewikkeld voor u? wij leggen het graag aan u uit en vertalen de wet vervoer gevaarlijke stoffen compleet naar wat het voor uw bedrijf betekent met betrekking tot uw transporten.